Θυρεοτρόφα και Γοναδοτρόφα Αδενώματα

Τα θυρεοτρόφα και γοναδοτρόφα αδενώματα, υπερεκκρίνουν την θυρεοτρόπο ορμόνη και τις γοναδοτροπίνες αντίστοιχα, είναι εξαιρετικά σπάνια και συνήθως εκδηλώνονται ως μη λειτουργικά. Τα παραπάνω αδενώματα, αν είναι αρκετά μεγάλα, μπορούν να εμφανιστούν με:

  • διαταραχές της όρασης (διπλωπία, αμφικροταφική ημιανοψία)
  • νευρολογικά συμπτώματα (πονοκέφαλος)