Τι είναι τα  θυρεοτρόπα και γοναδοτρόπα αδενώματα

Τα θυρεοτρόπα και γοναδοτρόπα αδενώματα, υπερεκκρίνουν την θυρεοτρόπο ορμόνη και τις γοναδοτροπίνες αντίστοιχα, είναι εξαιρετικά σπάνια και συνήθως εκδηλώνονται ως μη λειτουργικά. Τα παραπάνω αδενώματα, αν είναι αρκετά μεγάλα, μπορούν να εμφανιστούν με:

  • διαταραχές της όρασης (διπλωπία, αμφικροταφική ημιανοψία)
  • νευρολογικά συμπτώματα (πονοκέφαλος)
  • Ορμονικές ανεπάρκειες (υπουποφυσισμός) . Η πιο συχνή κλινική ανεπάρκεια είναι αυτή των γοναδοτροπινών που οδηγεί σε υπογοναδισμό: διαταραχές του κύκλου στις γυναίκες, στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες και υπογονιμότητα
  • Υπερθυρεοειδισμός
  • Βρογχοκήλη
  • Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως, σύνδρομο υπερδιέγερσης οωθηκών, υπογοναδισμός
  • Πρώιμη ήβη
  • Ασυμπτωματικά
  • Τυχαίο εύρημα