Τι είναι το αδένωμα των επινεφριδίων;

Το αδένωμα των επινεφριδίων είναι ένας όγκος που εξορμάται από το εξωτερικό τμήμα του επινεφριδίου, τον φλοιό.

Είναι το αδένωμα των επινεφριδίων κακοήθεια;

Το αδένωμα των επινεφριδίων είναι ένας καλοήθης όγκος.

Τι προκαλούν τα αδενώματα των επινεφριδίων;

Ανάλογα με την ικανότητά τους να παράγουν ορμόνες, τα αδενώματα διακρίνονται σε λειτουργικά και μη λειτουργικά. Τα λειτουργικά αδενώματα μπορούν να παράγουν ορμόνες όπως η κορτιζόλη και η αλδοστερόνη και να προκαλούν κλινικά σύνδρομα όπως:

  • Το σύνδρομο Cushing
  • Πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό ή αλδοστερίνομα

Ποια είναι η θεραπεία του αδενώματος των επινεφριδίων;

Τα μη λειτουργικά αδενώματα συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα και δεν χρειάζονται κάποια θεραπεία. Συνίσταται όμως η παρακολούθησή τους. Για τα λειτουργικά αδενώματα καθώς δημιουργούν νόσο, συνίσταται η χειρουργική τους αφαίρεση, αφού έχει προηγηθεί από τον ενδοκρινολόγο, ενδελεχής ορμονικός έλεγχος και ακριβής εντοπισμός του λειτουργικού αδενώματος. Το τελευταίο απαιτεί εξειδίκευση και εμπειρία καθώς και μία διεπιστημονική ομάδα.