Τι είναι το τυχαίωμα των επινεφριδίων;

Το τυχαίωμα επινεφριδίων είναι ένας όγκος των, που όπως λέει η λέξη, ανακαλύπτεται τυχαία σε μία απεικονιστική εξέταση, που έγινε για άλλο λόγο.

Επιστροφή στην αρχή

Πόσο συχνά είναι;

Τα τυχαιώματα των επινεφριδίων βρίσκονται σε ένα ποσοστό 5% των απεικονιστικών εξετάσεων. Η συχνότητά τους όμως φτάνει το 10% σε ηλικιωμένα άτομα.

Επιστροφή στην αρχή

Είναι το τυχαίωμα καρκίνος των επινεφριδίων;

Στην πλειονότητά τους τα επινεφριδιακά τυχαίωματα είναι καλοήθεις όγκοι. Ένα 2-5% των τυχαιωμάτων είναι επινεφριδιακοί καρκίνοι.

Επιστροφή στην αρχή

Τι πρέπει να κάνω αν διαγνωσθώ με τυχαίωμα επινεφριδίου;

Στην περίπτωση που ένας ασθενής διαγνωσθεί με τυχαίωμα επινεφριδίου θα πρέπει να παραπεμφθεί σε ενδοκρινολόγο, ώστε να διερευνήσει αν ο όγκος είναι καλοήθης ή κακοήθης και αν υπερεκκρίνει κάποιες ορμόνες που μπορεί να προκαλούν προβλήματα.

Επιστροφή στην αρχή

Νεφρά επινεφρίδια - Σύνδρομο Cushing - πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός - τυχαίωμα επινεφριδίων

Ποια είναι τα σημεία και συμπτώματα ενός τυχαιώματος;

Συνήθως τα τυχαιώματα είναι ασυμπτωματικά και δεν εκκρίνουν ορμόνες. Ωστόσο ένα ποσοστό 10-15% εξ αυτών υπερεκκρίνουν ορμόνες, όπως η κορτιζόλη, η αλδοστερόνη, ή οι κατεχολαμίνες. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να προκαλούν υποκλινικό σύνδρομο Cushing, πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό, ή φαιοχρωμοκύττωμα.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η θεραπεία του τυχαιώματος;

Η θεραπεία του τυχαιώματος εξαρτάται από τον αν είναι λειτουργικό (υπερεκκρίνει ορμόνες) ή όχι και αν είναι καλοήθης ή κακοήθης όγκος. Και μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Χειρουργείο
  • Φαρμακευτική θεραπεία
  • Παρακολούθηση
Επιστροφή στην αρχή