Τι είναι το λειτουργικό και μη λειτουργικό αδένωμα;

Ανάλογα με το αν υπερεκκρίνουν ορμόνες ή όχι, διακρίνονται σε λειτουργικά ή μη λειτουργικά.

Μη λειτουργικά αδενώματα

Τα μη λειτουργικά αδενώματα είναι τα δεύτερα πιο συχνά αδενώματα (28%) και μπορεί να προκαλούν:

  • ασυμπτωματικά
  • διαταραχές της όρασης (διπλωπία, αμφικροταφική ημιανοψία)
  • νευρολογικά συμπτώματα (πονοκέφαλος)