Τι είναι τα μη λειτουργικά αδενώματα?

Μη Λειτουργικά είναι τα αδενώματα που δεν εκκρίνουν ορμόνες. Είναι τα δεύτερα πιο συχνά αδενώματα (28%) και μπορεί να προκαλούν:

  • Ασυμπτωματικά
  • Ορμονικές ανεπάρκειες (υπουποφυσισμός) Η πιο συχνή κλινική ανεπάρκεια είναι αυτή των γοναδοτροπινών που οδηγεί σε υπογοναδισμό: διαταραχές του κύκλου στις γυναίκες, στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες και υπογονιμότητα.
  • διαταραχές της όρασης (διπλωπία, αμφικροταφική ημιανοψία)
  • νευρολογικά συμπτώματα (πονοκέφαλος)