Τι είναι το Σύνδρομο Απρόσφορης Έκκρισης της Αντιδιουριτικής Ορμόνης (SIADH);

Το SIADH χαρακτηρίζεται από έκκριση της αντιδιουρητικής ορμόνης χωρίς να χρειάζεται συμπύκνωση των ούρων και αδυναμία καταστολής της (“απρόσφορη” έκκριση).

Επιστροφή στην αρχή

Γιατί αποτελεί επείγουσα κατάσταση το SIADH;

Ενώ ο οργανισμός διαθέτει ένα εξαιρετικό σύστημα, που αυξάνει το αίσθημα της δίψας όταν χρειάζεται, η μείωση του αισθήματος της δίψας στην αντίθετη περίπτωση, δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Έτσι στο SIADH, η αναστολή της διούρησης μέσω της  έκκρισης της αντιδιουρητικής ορμόνης από την μία και η μη μείωση της πρόσληψης υγρών μέσω της μη αναστολής της δίψας από την άλλη, οδηγεί σε κατακράτηση νερού, και υπονατριαιμία εξ αραιώσεως.

Για να αποκαταστήσει ο οργανισμός την ισορροπία, μετακινεί νερό μέσα στα κύτταρα, με αποτέλεσμα την διόγκωση τους. Ανάλογα με την ταχύτητα και την σοβαρότητα αυτής της μεταβολής, τα νευρικά κύτταρα, που είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα σε οποιαδήποτε μεταβολή, μπορεί να μην προλάβουν να προσαρμοστούν, με αποτέλεσμα σοβαρές επιπλοκές, ιδιαίτερα σε νέες γυναίκες και παιδιά, όπως:

 • εγκεφαλικό οίδημα
 • κώμα
 • θάνατος
Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα αίτια του συνδρόμου;

Tα αίτια του συνδρόμου είναι:

 • έκτοπη παραγωγή αντιδιουρητικής ορμόνης από νεοπλάσματα, όπως ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα
 • ορισμένα φάρμακα, όπως αντικαταθλιπτικά και αντιεπιληπτικά
 • ένα ευρύ φάσμα παθογενειών, τόσο στον εγκέφαλο, (λοίμωξη, τραύμα, αιμορραγία, χειρουργείο), όσο και στους πνεύμονες, ( πνευμονία, φυματίωση)
 • το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας
 • η έντονη άσκηση (Μαραθώνιος)
 • αλλά και μία σπάνια γενετική μετάλλαξη.
Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα συμπτώματα, σημεία και οι επιπλοκές του συνδρόμου;

Η κλινική εικόνα του συνδρόμου κυμαίνεται από πολύ ήπια νευρολογικά συμπτώματα, όπως:

 • αστάθεια βάδισης και
 • ελλειμματική προσοχή,

που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά, αυξάνουν όμως την πιθανότητα πτώσης και καταγμάτων

 • έως ναυτία,
 • εμέτους,
 • εγκεφαλικό οίδημα,
 • κώμα και
 • θάνατο
Επιστροφή στην αρχή

Πως γίνεται η διάγνωση του συνδρόμου;

Η διάγνωση της νόσου γίνεται εξ αποκλεισμού. Μία σειρά από ασθένειες πρέπει να αποκλεισθούν, καθώς και η περίπτωση της ψεύδουπονατριαιμίας.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η θεραπεία του συνδρόμου;

Η θεραπεία του συνδρόμου εξαρτάται από τον χρόνο εγκατάστασης της υπονατριαιμίας και περιλαμβάνει:

 • περιορισμό́ των προσλαμβανόμενων υγρών,
 • χορήγηση αναστολέων των υποδοχέων της αντιδιουρητικής ορμόνης αλλά και
 • επείγουσα αντιμετώπιση των οξέων καταστάσεων, που συνήθως συνοδεύουν την οξεία υπονατριαιμία, και απειλούν τη ζωή́.
Επιστροφή στην αρχή