Σωματοστατίνομα

Το σωματοστατίνομα είναι ένας νευροενδοκρινής όγκος των δ κυττάρων του παγκρέατος που παράγει την ορμόνη σωματοστατίνη σε αυξημένες ποσότητες και προκαλεί

  • απώλεια βάρους και
  • κοιλιακά άλγη