Τι είναι ο καρκίνος της υπόφυσης;

Ο καρκίνος της υπόφυσης είναι εξαιρετικά σπάνιος και ορίζεται από την ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων. Συνήθως πρόκειται για ένα εξαιρετικά επιθετικό, ορμονοπαραγωγό, μακροαδένωμα.

Επιστροφή στην αρχή

Πως γίνεται η διάγνωση του καρκίνου της υπόφυσης;

Η διάγνωση του καρκίνου της υπόφυσης μπορεί να γίνει μόνο εφόσον διαπιστωθούν απομακρυσμένες μεταστάσεις

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η θεραπεία;

Η θεραπεία περιλαμβάνει έναν συνδυασμό χειρουργείων, ακτινοβολιών και χημειοθεραπείας.

Επιστροφή στην αρχή