Τι είναι το κρανιοφαρυγγίωμα;

Το κρανιοφαρυγγίωμα είναι ένας σχετικά σπάνιος, βραδέως αναπτυσσόμενος, συνήθως καλοήθης όγκος του εγκεφάλου.

Επιστροφή στην αρχή

Πόσο συχνό είναι και σε ποια ηλικία εμφανίζεται;

Η επίπτωση του κρανιοφαρυγγιώματος είναι 0,13-2 ανά 100,000 άτομα, ανά έτος. H ηλικιακή αιχμή εμφάνισής του είναι διφασική: μεταξύ 5-14 και 50-74 έτη.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα συμπτώματα και σημεία του κρανιοφαριγγιώματος;

Οι συνηθέστερες εκδηλώσεις των όγκων αυτών είναι:

Επιστροφή στην αρχή
εξέταση θυρεοειδούς με υπέρηχο. υποθυρεοειδισμός - υπερθυρεοειδισμός

Πως γίνεται η διάγνωση του κρανιοφαρυγγιώματος;

Η διάγνωση γίνεται με φυσική εξέταση, ιστορικό, μαγνητική τομογραφία, βιοψία και εξειδικευμένες ενδοκρινολογικές εξετάσεις για την διαπίστωση των ορμονών που πιθανά ανεπαρκούν.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η θεραπεία του κρανιοφαρυγγιώματος;

Η θεραπεία του κρανιοφαρυγγιώματος εξαρτάται από το μέγεθός τους, το πόσο γρήγορα μεγαλώνουν, τι πιεστικά φαινόμενα δημιουργούν, την ηλικία και τις συνοσηρότητες, αλλά και την προτίμηση του ασθενούς. Συνήθως περιλαμβάνει ένα συνδυασμό:

  • χειρουργικής εκτομής και
  • ακτινοθεραπείας.

Τόσο όμως η θεραπεία τους όσο και η διάγνωσή τους καθορίζεται από μία διεπιστημονική επιτροπή, που περιλαμβάνει ενδοκρινολόγο, νευροχειρουργό, ακτινολόγο, ογκολόγο, ιστοπαθολόγο και γίνεται σε εξειδικευμένο κέντρο.

Επιστροφή στην αρχή