Τι είναι το τυχαίωμα της υπόφυσης;

Υποφυσιακές βλάβες (όπως αδενώματα υπόφυσης), που εντοπίζονται ως τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικό έλεγχο του εγκεφάλου ονομάζονται τυχαιώματα υπόφυσης.

Επιστροφή στην αρχή

Πως γίνεται η διάγνωση των τυχαιωμάτων της υπόφυσης;

Η διάγνωση υποφυσιακών τυχαιωμάτων απαιτεί φυσική εξέταση, ιστορικό, νεύρο-απεικονιστικό (π.χ. μαγνητική τομογραφία) αλλά και ορμονολογικό έλεγχο για την εξακρίβωση της ορμόνης που υπερεκκρίνεται ή που ανεπαρκεί, ενώ πολλές φορές απαιτούνται εξειδικευμένες ενδοκρινολογικές δοκιμασίες.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η θεραπεία των τυχαιωμάτων της υπόφυσης;

Η θεραπεία των τυχαιωμάτων της υπόφυσης εξαρτάται από το αν είναι λειτουργικά, το μέγεθός τους, το πόσο γρήγορα μεγαλώνουν, αν προκαλούν πιεστικά φαινόμενα, την ηλικία και τις συνοσηρότητες αλλά και την προτίμηση του ασθενούς. Η θεραπεία αλλά και η διάγνωσή τους καθορίζεται από μία διεπιστημονική επιτροπή, που περιλαμβάνει ενδοκρινολόγο, νευροχειρουργό, ακτινολόγο, ογκολόγο, ιστοπαθολόγο και απαιτεί εξιδεικευμένο κέντρο. Συνήθως περιλαμβάνει:

  • ενδοσκοπική διασφηνοειδική εκτομή ή και κρανιοτομή
  • ακτινοθεραπεία
  • φαρμακευτική αγωγή
  • ορμονική υποκατάσταση
  • αναμονή και παρακολούθηση
Επιστροφή στην αρχή