Τι είναι η ενδοκρινική ογκολογία;

Η ενδοκρινική ογκολογία είναι το κομμάτι της Ενδοκρινολογίας που μελετά τους όγκους των ενδοκρινών αδένων. Ο πιο συχνός από αυτούς είναι ο καρκίνος του θυρεοειδούς. Ωστόσο, όγκους εμφανίζουν συχνά οι περισσότεροι ενδοκρινείς αδένες.