Ποιοι είναι οι υποθαλαμικοί όγκοι;

Οι πιο συχνοί υποθαλαμικοί όγκοι είναι το κρανιοφαρυγγίωμα, οι δερμοειδείς και επιδερμοειδείς όγκοι.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα συμπτώματα και σημεία των άλλων υποθαλαμικών όγκων;

Οι συνηθέστερες εκδηλώσεις των όγκων αυτών είναι:

Επιστροφή στην αρχή

 

Πως γίνεται η διάγνωση των υποθαλαμικών όγκων;

Η διάγνωση γίνεται με φυσική εξέταση, ιστορικό, μαγνητική τομογραφία, βιοψία και εξειδικευμένες ενδοκρινολογικές εξετάσεις για την διαπίστωση των ορμονών που πιθανά ανεπαρκούν.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η θεραπεία των υποθαλαμικών όγκων;

Η θεραπεία των άλλων υποθαλαμικών όγκων εξαρτάται από το μέγεθός τους, το πόσο γρήγορα μεγαλώνουν, τι πιεστικά φαινόμενα δημιουργούν, την ηλικία και τις συνοσηρότητες, αλλά και την προτίμηση του ασθενούς. Συνήθως περιλαμβάνει ένα συνδυασμό:

  • χειρουργικής εκτομής και
  • ακτινοθεραπείας.

Τόσο όμως η θεραπεία τους όσο και η διάγνωσή τους καθορίζεται από μία διεπιστημονική επιτροπή, που περιλαμβάνει ενδοκρινολόγο, νευροχειρουργό, ακτινολόγο, ογκολόγο, ιστοπαθολόγο και γίνεται σε εξειδικευμένο κέντρο.

Επιστροφή στην αρχή