Τι είναι η γυναικομαστία;

Η γυναικομαστία είναι η αύξηση του μαζικού αδένα (στήθος) στους άνδρες. Μπορεί να συμβαίνει αμφοτερόπλευρα ή μονόπλευρα.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα αίτια της γυναικομαστίας;

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα συμπτώματα και σημεία της γυναικομαστίας;

Τα πιο συνήθη συμπτώματα και σημεία είναι:

  • Ασυμπτωματική
  • Πόνος
  • Ευαισθησία
Επιστροφή στην αρχή

Πως γίνεται η διάγνωση της γυναικομαστίας;

Η διάγνωση της γυναικομαστίας γίνεται μέσω φυσικής εξέτασης, ενώ η ανεύρεση του αιτίου που την προκαλεί απαιτεί ιστορικό, αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις. Ανάλογα με τα ευρήματα θα πρέπει να αποκλειστεί ο καρκίνος του μαστού.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η θεραπεία της γυναικομαστίας;

Η θεραπεία της γυναικομαστίας εξαρτάται από το αίτιο που την προκαλεί, τον χρόνο εγκατάστασής της, την σοβαρότητα και την ύπαρξη συμπτωμάτων. Η θεραπεία μπορεί να είναι:

  • Διακοπή του φαρμάκου που την προκαλεί
  • Παρακολούθηση
  • Θεραπεία της νόσου που την προκαλεί
  • Φαρμακευτική θεραπεία
  • Χειρουργική
Επιστροφή στην αρχή