Τι είναι τα λειτουργικά (εκκριτικά) αδενώματα της υπόφυσης:

Λειτουργικά (εκκριτικά) είναι τα αδενώματα της υπόφυσης, που υπερεκκρίνουν ορμόνες και διακρίνονται σε: