Τι είναι οι Γονάδες;

Οι γονάδες είναι τα όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος. Ονομάζονται όρχεις στους άνδρες και ωοθήκες στις γυναίκες. Πρόκειται για ενδοκρινείς αδένες, που παράγουν τις ορμόνες του φύλου- οιστρογόνα στις γυναίκες και τεστοστερόνη στον άνδρα.

Οι βασικές τους λειτουργίες είναι ο καθορισμός του φαινοτύπου του φύλλου, η ενήβωση, η σεξουαλική λειτουργία, η αναπαραγωγή και η υγεία των οστών. Όπως όλοι οι ενδοκρινείς αδένες δέχονται εντολές από τον υποθάλαμο, μέσω της  εκλυτικής των γοναδοτροπινών ορμόνης (GnRH). Την εντολή αυτή μεταφέρει η υπόφυση στις γονάδες μέσω των γοναδοτροπινών (ωοθυλακιοτρόπος/FSH και ωχρινοποιητική/LH ορμόνες) σχηματίζοντας έτσι τον άξονα υποθάλαμο-υπόφυση-γονάδες.

Ο άξονας που σχηματίζουν οι παραπάνω ενδοκρινείς αδένες συντονίζει όλη την ενδοκρινολογική δραστηριότητα του αναπαραγωγικού συστήματος. Διαταραχές είτε του κεντρικού τμήματος (υποθάλαμος-υπόφυση), είτε του περιφερικού (όρχεις, ωοθήκες) οδηγούν σε διαταραχές στην λειτουργία των γονάδων και των ορμονών που εκκρίνουν.