Τι είναι ο καρκίνος των επινεφριδίων;

Πρόκειται για κακοήθη όγκο που συνήθως εξορμάται από το εξωτερικό κομμάτι των επινεφριδίων, τον φλοιό και ονομάζεται φλοιοεπινεφριδιακός καρκίνος. Μπορεί ωστόσο να προέρχεται και από το εσωτερικό των επινεφριδίων, τον μυελό, να πρόκειται δηλαδή για κακοήθες φαιοχρωμοκύττωμα.

Επιστροφή στην αρχή

Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος των επινεφριδίων και σε ποια ηλικία απαντάται πιο συχνά;

Ο φλοιοεπινεφριδικός καρκίνος είναι πολύ σπάνιος, περίπου 1-2 περιστατικά ανά εκατομμύριο ανά έτος. Μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά είναι πιο συχνός πριν τα 5 έτη και την 4η-5η δεκαετία της ζωής.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα αίτια του καρκίνου των επινεφριδίων;

Η ακριβής αιτία του καρκίνου των επινεφριδίων δεν είναι γνωστή. Η πλειοψηφία των φλοίοεπινεφριδικών καρκίνων είναι σποραδικοί, αλλά κάποια αποτελούν μέρος κληρονομούμενων γενετικών συνδρόμων, όπως το Σύνδρομο Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νεοπλασίας 1 (MEN1).

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου των επινεφριδίων;

Τα συμπτώματα του καρκίνου των επινεφριδίων εξαρτώνται από το αν ο όγκος είναι λειτουργικός, το μέγεθός του και την ταχύτητα με την οποία μεγαλώνει. Στην περίπτωση, που ο όγκος είναι λειτουργικός, συνήθως εκδηλώνεται ως:

Στην περίπτωση που ο όγκος είναι μη λειτουργικός συνήθως εκδηλώνεται ως:

  • Ασυμπτωματικός
  • Κοιλιακός άλγος ή πόνος στην περιοχή των επινεφριδίων
Επιστροφή στην αρχή
Νεφρά επινεφρίδια - Σύνδρομο Cushing - πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός - τυχαίωμα επινεφριδίων - Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων - Νόσος Addison

Πως γίνεται η διάγνωση του καρκίνου των επινεφριδίων;

Η διάγνωση περιλαμβάνει ιστορικό, φυσική εξέταση, αιματολογικό και απεικονιστικό έλεγχο. Θα πρέπει να διερευνηθεί αν ο όγκος υπερεκκρίνει κάποιες ορμόνες και αν έχει δώσει μεταστάσεις. Απαιτείται μεγάλη εμπειρία στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και ένα εξειδικευμένο κέντρο.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η θεραπεία του καρκίνου των επινεφριδίων;

Η θεραπεία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

  • Χειρουργική αφαίρεση
  • Αντινεοπλασματικά/Επινεφριδιολυτικά Φάρμακα
  • Ακτινοβολία
  • Χημειοθεραπεία
  • Εμβολισμός με Ραδιοσυχνότητες
Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η πρόγνωση του καρκίνου των επινεφριδίων;

Η πρόγνωση του καρκίνου των επινεφριδίων εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Ωστόσο, πρόκειται για έναν επιθετικό καρκίνο με φτωχή πρόγνωση.

Επιστροφή στην αρχή