Τι είναι ο άποιος διαβήτης;

Ο άποιος διαβήτης οφείλεται σε ανεπαρκή έκκριση ή αντίσταση στην δράση της αντιδιουρητικής ορμόνης, που οδηγεί σε αδυναμία συμπύκνωσης των ούρων και άρα αποβολή μεγάλης ποσότητας (πολυουρία) αραιών, χωρίς γεύση (άποιος) ούρων.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η επίπτωση της νόσου του άποιου διαβήτη;

Η επίπτωση της νόσου είναι 3 ανά 100,000 άτομα.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα αίτια του άποιου διαβήτη;

Ανάλογα με την αιτία, ο άποιος διαβήτης διακρίνεται σε κεντρικό και νεφρογενή.

Τα αἰτια του κεντρικού ἀποιου διαβήτη είναι:

 • ιδιοπαθώς
 • βλάβες στην υποθαλαμο-υποφυσιακή περιοχή, όπως όγκοι, αυτοάνοσες, φλεγμονώδεις ή κοκκιωματώδεις νόσοι, υποξία/ισχαιμία εγκεφάλου
 • τραύμα, νευροχειρουργική επέμβαση, ακτινοβολία εγκεφάλου
 • συγγενείς ανωμαλίες, όπως ανωμαλίες της μέσης γραμμής, συγγενής υποϋποφυσισμός, και μεταλλάξεις, που οδηγούν είτε στην οικογενή μορφή του, είτε στην εμφάνιση του συνδρόμου Wolfram.

Τα αίτια του νεφρογενούς άποιου διαβήτη από την άλλη μεριά, διακρίνονται σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές, όπως:

 • χρόνια υπερασβεστιαιμία
 • νεφρική νόσος
 • φάρμακα, όπως λίθιο
 • πολλαπλούν μυέλωμα
 • δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • εγκυμοσύνη
 • μεταλλάξεις που οδηγούν στην κληρονομούμενη μορφή του
Επιστροφή στην αρχή

Ποια τα συμπτώματα και σημεία του άποιου διαβήτη;

Τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πολυουρία, νυκτουρία, πολυδιψία και νευρολογικά συμπτώματα:

 • έντονη δίψα (πολυδιψία)
 • έντονη διούρηση (πολυουρία), νυκτουρία
 • κόπωση
 • αδυναμία
 • ναυτία, έμετοι
 • ζάλη, σύγχυση
Επιστροφή στην αρχή

Ποιες είναι οι επιπλοκές του άποιου διαβήτη;

Η πολυουρία οδηγεί σε αφυδάτωση, που με την σειρά της κινητοποιεί, μέσω του αισθήματος της δίψας, την πρόσληψη υγρών. Στον άποιο διαβήτη όμως, η αδυναμία συμπύκνωσης των ούρων θα οδηγήσει εκ νέου σε πολυουρία και άρα πολυδιψία, οδηγώντας σε ένα φαύλο κύκλο:

 • Η αφυδάτωση τελικά θα οδηγήσει σε
 • Αποτυχία ανάπτυξης
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές, που μπορεί να είναι
 • Απειλητικές για την ζωή.
Επιστροφή στην αρχή

Πως γίνεται η διάγνωση του άποιου διαβήτη;

Η διάγνωση της νόσου απαιτεί αποκλεισμό άλλων αιτιών πολυουρίας, μέτρηση της ωσμωτικότητας και των ηλεκτρολυτών στο αίμα και στα ούρα, δοκιμασία στέρηση ύδατος (πάντα σε ελεγχόμενο περιβάλλον), απεικονιστικό και σε κάποιες περιπτώσεις γενετικό έλεγχο.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η θεραπεία του άποιου διαβήτη;

Η θεραπεία εκλογής του κεντρικού άποιου διαβήτη είναι η θεραπεία υποκατάστασης με βαζοπρεσσίνη, καθώς και η θεραπεία  του αιτίου που τον προκαλεί. Η θεραπεία του νεφρογενούς άποιου διαβήτη περιλαμβάνει:

 • απομάκρυνση του αιτίου που τον προκαλεί,
 • θειαζιδικά διουρητικά και
 • δίαιτα χαμηλή σε νάτριο και πρωτεΐνη.

Η τακτική παρακολούθηση είναι σημαντική για την πρόληψη και αποτροπή πιθανών ηλεκτρολυτικών διαταραχών.

Επιστροφή στην αρχή