Γλυκαγόνωμα

Το γλυκαγόνωμα  είναι ένας νευροενδοκρινής όγκος των α κυττάρων του παγκρέατος που παράγει την ορμόνη γλυκαγόνη σε αυξημένες ποσότητες με αποτέλεσμα να προκαλεί: