Τι είναι οι διαταραχές του κύκλου ή της περιόδου;

Οι διαταραχές του κύκλου ή της περιόδου αφορούν σε διαταραχές της συχνότητας, της περιοδικότητας, της ποσότητας ή και της διάρκειας της εμμήνου ρύσεως. Η πλήρης απουσία κύκλου ονομάζεται αμηνόρροια και μπορεί να είναι πρωτοπαθής, δηλαδή η γυναίκα να μην εμφάνισε ποτέ έμμηνο ρύση (πρωτοπαθής αμηνόρροια) ή δευτεροπαθής, δηλαδή το πρόβλημα να δημιουργήθηκε μετά την εγκατάσταση της εμμήνου ρύσεως (δευτεροπαθής αμηνόρροια).

Ποια είναι τα αίτια;

Τα αίτια των διαταραχών του κύκλου της γυναίκας μπορεί να είναι γενετικά, ανατομικά, ή ενδοκρινολογικά. Οι πιο συχνές διαταραχές ενδοκρινολογικής αιτιολογίας είναι: