Τι είναι ο θυρεοειδής αδένας;

Ο Θυρεοειδής, είναι ο μεγαλύτερος ενδοκρινής αδένας του ανθρώπινου σώματος, με βασική λειτουργία την ρύθμιση του μεταβολισμού. Ωστόσο, επιδρά σε κάθε όργανο, διασφαλίζοντας πλήθος λειτουργιών, από την φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου, έως την κατανάλωση ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας.

Για να επιτελέσει αυτές τις λειτουργίες ο θυρεοειδής, λαμβάνει εντολές από την υπόφυση μέσω της θυρεοτρόπου ορμόνης (TSH), και έμμεσα από τον υποθάλαμο μέσω της εκλυτικής ορμόνης της θυρεοτρόπου ορμόνης (TRH), σχηματίζοντας τον άξονα Υποθάλαμο-Υπόφυση-Θυρεοειδής, που ελέγχει την λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Το όνομά του προέρχεται από το σχήμα του (θυρεός ή ασπίδα).

Ανατομικά, βρίσκεται στη μέση του λαιμού, ακριβώς κάτω από τον λάρυγγα, ενώ μικροσκοπικά αποτελείται από δύο είδη κύτταρων με διαφορετική λειτουργία και προέλευση: Τα θυλακιώδη κύτταρα, που προέρχονται από το προέντερο και είναι υπεύθυνα για την παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών (Τ3 και Τ4) και τα παραθυλακιώδη κύτταρα, που παράγουν καλσιτονίνη, (η οποία συμμετέχει στον οστικό μεταβολισμό και στον μεταβολισμό του ασβεστίου) και έχουν νευροενδοκρινική προέλευση.