Τι είναι ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός;

Ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός είναι μία ενδοκρινική διαταραχή, που οφείλεται σε υπερέκκριση αλδοστερόνης και οδηγεί σε υπέρταση.

Επιστροφή στην αρχή

Πόσο συχνός είναι;

Πάνω από το 10% των ασθενών με υπέρταση έχουν πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα αίτια του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού;

 • Αλδοστερίνωμα ( αδένωμα (όγκος) επινεφριδίων που υπερ-παράγει αλδοστερόνη)
 • Ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη υπερπλασία επινεφριδίων
 • Οικογενής Υπεραλδοστερονισμός
 • Επινεφριδιακός ή μη επινεφριδιακός καρκίνος που εκκρίνει αλδοστερόνη.
Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι τα συμπτώματα και σημεία του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού;

 • Μυϊκές κράμπες
 • Αδυναμία
 • Κούραση
 • Έντονη δίψα
 • Συχνή διούρηση
 • Πονοκέφαλοι
 • Υπέρταση δύσκολα ελεγχόμενη
 • Υποκαλιαιμία
Επιστροφή στην αρχή

Νεφρά επινεφρίδια - Σύνδρομο Cushing - πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός

Ποιες είναι οι επιπλοκές του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού;

 • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Καρδιακή ανεπάρκεια ή ανακοπή
 • Κολπική μαρμαρυγή, Αρρυθμία
 • Έμφραγμα μυοκαρδίου
 • Αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος
 • Μυϊκή αδυναμία
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Επιστροφή στην αρχή

Πως γίνεται η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού;

Η αρχική διάγνωση γίνεται μέσω ιστορικού, φυσικής εξέτασης και ορμονολογικών εξετάσεων. Επί θετικών αποτελεσμάτων, χρειάζεται επιβεβαίωση της διάγνωσης, που γίνεται μέσω εξειδικευμένων ενδοκρινολογικών δοκιμασιών. Η διερεύνηση του αιτίου περιλαμβάνει απεικονιστικές εξετάσεις και συνήθως απαιτείται καθετηριασμός των επινεφριδιακών φλεβών. Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα για να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία, ενώ απαιτείται μία διεπιστημονική ομάδα με γνώση και εμπειρία αλλά και ένα εξειδικευμένο κέντρο.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η θεραπεία του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού;

Η θεραπεία εξαρτάται από το αίτιο, τις συνοσηρότητες, την ηλικία και την προτίμηση του ασθενούς. Στην περίπτωση του αδενώματος (όγκος επινεφριδίων) συνίσταται η χειρουργική αφαίρεση του επινεφριδίου λαπαροσκοπικά. Σε περίπτωση αντένδειξης ή προτίμησης του ασθενούς η θεραπεία μπορεί να γίνει με φάρμακα από το στόμα που “μπλοκάρουν” την δράση της αλδοστερόνης. Αν ο υπεραλδοστερονισμός οφείλεται σε υπερδραστηριότητα και των 2 επινεφριδίων τότε συνίσταται η φαρμακευτική θεραπεία.

Επιστροφή στην αρχή