Τι είναι τα επινεφρίδια;

Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί ενδοκρινείς αδένες, που εντοπίζονται στο πάνω μέρος (επί) των νεφρών (-νεφρίδια). Και τα δύο μαζί ζυγίζουν γύρω στα 8-10 γραμμάρια. Το καθένα αποτελείται από 2 τμήματα: τον φλοιό εξωτερικά και τον μυελό στο κέντρο, που έχουν διαφορετική λειτουργία, παραγωγή ορμονών και εμβρυολογική προέλευση. Ωστόσο, βρίσκονται σε πλήρη αρμονία μεταξύ τους και μαζί με τον  υποθάλαμο και την υπόφυση σχηματίζουν τον άξονα υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων που απαρτίζει μαζί με το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το σύστημα του στρες.

Ο φλοιός των επινεφριδίων προέρχεται από το μεσόδερμα και παράγει μία σειρά στεροειδών ορμονών, εκ των οποίων σημαντικότερες είναι η κορτιζόλη, η οποία κατέχει ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών, από την απάντηση στο στρες και την ρύθμιση του σακχάρου μέχρι την επαγωγή της όρεξης, και την συναισθηματική ισορροπία, η αλδοστερόνη που ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και τα επινεφριδιακά ανδρογόνα, που αποτελούν σημαντική πηγή ανδρογόνων κυρίως στις γυναίκες και στα παιδιά.

Ο μυελός των επινεφριδίων αποτελεί τμήμα του αυτόνομου/συμπαθητικού νευρικού συστήματος και άρα έχει νευροενδοκρινική προέλευση. Εκκρίνει τις κατεχολαμίνες (αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ντοπαμίνη), που συμμετέχουν επίσης στην απάντηση του στρες, αυξάνοντας τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση.