Ποιοι είναι υποθαλαμικοί όγκοι;

Οι πιο συχνοί υποθαλαμικοί όγκοι είναι το κρανιοφαρυγγίωμα, οι δερμοειδείς και επιδερμοειδείς όγκοι.

Κρανιοφαρυγγίωμα

/ / / Τι είναι το κρανιοφαρυγγίωμα;

Το κρανιοφαρυγγίωμα είναι ένας σχετικά σπάνιος, βραδέως αναπτυσσόμενος, συνήθως καλοήθης όγκος του εγκεφάλου.

/ / / Πόσο συχνό είναι και σε ποια ηλικία εμφανίζεται;

Η επίπτωση του κρανιοφαρυγγιώματος είναι 0,13-2 ανά 100,000 άτομα, ανά έτος. H ηλικιακή αιχμή εμφάνισής του είναι διφασική: μεταξύ 5-14 και 50-74 έτη.

/ / / Ποια είναι τα συμπτώματα και σημεία του κρανιοφαριγγιώματος και των άλλων υποθαλαμικών όγκων;

Οι συνηθέστερες εκδηλώσεις των όγκων αυτών είναι:

 • αρχικά ασυμπτωματικοί
 • κεφαλαλγία
 • ναυτία, έμετοι
 • διαταραχές -απώλεια όρασης
 • κόπωση
 • καθυστέρηση της ανάπτυξης και της ήβης
 • παχυσαρκία
 • υπογοναδισμός (διαταραχές του κύκλου στις γυναίκες, στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες)
 • πολυουρία, πολυδιψία

/ / / Πως γίνεται η διάγνωση του κρανιοφαρυγγιώματος και των υποθαλαμικών όγκων;

Η διάγνωση γίνεται με φυσική εξέταση, ιστορικό, μαγνητική τομογραφία, βιοψία και εξειδικευμένες ενδοκρινολογικές εξετάσεις για την διαπίστωση των ορμονών που πιθανά ανεπαρκούν.

/ / / Ποια είναι η θεραπεία του κρανιοφαρυγγιώματος και των υποθαλαμικών όγκων;

Η θεραπεία του κρανιοφαρυγγιώματος και των άλλων υποθαλαμικών όγκων εξαρτάται από το μέγεθός τους, το πόσο γρήγορα μεγαλώνουν, τι πιεστικά φαινόμενα δημιουργούν, την ηλικία και τις συνοσηρότητες, αλλά και την προτίμηση του ασθενούς. Συνήθως περιλαμβάνει ένα συνδυασμό:

 • χειρουργικής εκτομής και
 • ακτινοθεραπείας.

Τόσο όμως η θεραπεία τους όσο και η διάγνωσή τους καθορίζεται από μία διεπιστημονική επιτροπή, που περιλαμβάνει ενδοκρινολόγο, νευροχειρουργό, ακτινολόγο, ογκολόγο, ιστοπαθολόγο και γίνεται σε εξειδικευμένο κέντρο.